Viisas elämä -messut
Virpi Lehtinen


Su klo 12, Riffi


Workshop: Fokusointi kuuluu kaikille - mitä on fokusointi?


Fokusoinnissa virittäydytään kuuntelemaan kehollisia merkitystuntemuksia. Keholliset merkitystuntemukset kantavat mukanaan sekä mennyttä että nykyhetkeä. Kehomme sisältää valtavasti tietämystä ympäristöstämme ja toimii ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa tavoilla joita emme tiedosta. Fokusointi on filosofinen menetelmä, jota Virpi kehittää edelleen fenomenologisen, ihmisen olemassaolon kokonaisvaltaisuutta ja ruumiillisuutta korostavan filosofian pohjalta. Erityisen kiinnostunut hän on fokusointimenetelmän ja sen taustalla olevan ruumiillisuuden filosofian suhteesta naiseuteen.


Virpi Lehtinen on koulutukseltaan FT ja filosofian tutkija. Hän on kouluttautunut fokusointiohjaajaksi New Yorkin Focusing Institutessa, josta hänelle on myönnetty sertifikaatti vuonna 2014 ensimmäisenä Suomessa.

ohjelma + luennot

Katso ohjelma tästä